• Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.supereko.pl

 

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez Sklep internetowy, z realizacją zamówień, przesyłaniu newslettera, marketingu bezpośredniego innego niż newsletter realizowanych poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych jest Maciej Białka, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Makadomi z siedzibą w Warszawie, u. Branickiego 9/19 NIP 556-101-03-81 REGON 091222273.
 2. Dane osobowe w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów i podawanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym wymagane będą dane Klienta umożliwiające skuteczną realizację umowy sprzedaży, w szczególności dostarczenie zamówionego/ych i opłaconego/ych produktu/ów. Niepodanie tych danych będzie skutkować brakiem możliwości realizacji umowy sprzedaży. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy sprzedaży wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 5. Cel przetwarzania danych:   
 • Realizacja zamówień Klienta,   
 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie internetowym,
 • Przesyłanie newslettera,   
 • Marketing bezpośredni inny niż newsletter.

7. Podstawa przetwarzania danych:

 • Realizacja zamówienia Klienta,
 • Realizacja usług oferowanych przez Sklep internetowy na żądanie Klienta,
 • Wysyłka newslettera po uprzedniej zgodzie Klienta,
 • Prawnie uzasadniony interes Sklepu internetowego, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Marketing bezpośredni inny niż newsletter w przypadku uprzedniej zgody Usługobiorcy lub Klienta lub wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych - za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).
 • W przypadku przetwarzania danych w celu wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży lub produkcie podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy lub Klienta.

8. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

9. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

10. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

11. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

14. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis kupEko.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można na dole strony głównej.